Ministranti

U Misiji kod svetih misa redovito poslužuju ministranti – dječaci i djevojčice od 3. – 9. razreda. Oni redovito sudjeluju na Crominu – susretu ministranata hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Misija povremeno za ministrante organizira i druge sadržaje.

Raspored ministriranja u Luzernu

1. Grupa

Jurelinac Ines-Marija
Jurić Sara
Lauc Rafaela
Mikolić Ivona
Mištrafović Ivona
Drmić Ružica
Volić Magdalena
Ćorić Filip
Jurelinac Martin
Cikoja Ivanka
Slebur Martina
Bilobrk Vanessa
Bilobrk Magdalena
Bartolović Ivo
Ivančić Ivan
Ivanković Josip 

2. Grupa

Martinović Stjepan
Jurčević Sven
Jurčević Dora
Nevistić Dominik
Nevistić David
Suvalj Josip
Mihaljević Tin
Martinović Matej
Nevistić Silvio
Nevistić Isabel
Stojak Katarina
Golub Magdalena
Golub Manuel
Nevistić Leonarda
Bojčić Marija 

3. Grupa

Cikoja Lorna
Cikoja Noah
Ivić Filip
Soldo Josip
Ramljak David
Gudelj Chiara
Nikić Sara
Nikić Lana
Đaković Nina
Vranješ Ana Marija
Kovač Lea
Radoš Antea
Vidović Kajin
Vladović Noah
Kafadar Josip 

Ministranti u Sarnenu

Ivona Mikolić
Lara Davidović
Veronika Davidović
Josipa Pejić
Martin Pejić
David Piliškić
Mario Mutapčić
Kristina Bekavac

Napomene:

1. Ako netko ne može doći na svoj dan, neka nađe zamjenu.

2. Ministrant/ica treba  uvijek na vrijeme doći u sakristiju, kako bi se u miru   i na  vrijeme mogao/la pripremiti za svetu misu.

3. Ako vidite da nema dovoljno ministranata, dođite i poslužujte iako tog dana niste na rasporedu.

4. Za veće blagdane dođite ministrirati svi koji možete. 

Raspored ministriranja po grupama