Čista srijeda

Sveta misa i obred pepeljanja u misijskom centru, 14. veljače 2018. u 19 sati.