Izlet u Europapark

Subota, 30. lipnja 2018. – Izlet je za ministrante, članove dječjeg zbora i učenike hrvatske nastave.