Krizma

Podjela sakramenta svete krizme je u crkvi sv. Karla u nedjelju, 16. lipnja 2019. Kandidati za krizmu neka se prijave na početku vjeronaučne godine.