Ljetni odmor

Za vrijeme ljetnog odmora sveta misa je svake nedjelje u crkvi sv. Karla Luzernu. Za duhovne potrebe na raspolaganju će biti fra Vlado Buntić.