Mise za pokojne

Svi sveti, 1. studenog 2018. – crkva sv. Karla u 12 sati
Dušni dan, 2. studenog 2018. – crkva sv. Karla u 19 sati