Mise za pokojne

Svi sveti, 1. studenog 2019. – u crkvi sv. Karla u 12 sati
Dušni dan, 2. studenog 2019. – u crkvi sv. Karla u 19 sati