Početak vjeronauka

Subota, 1. rujna 2018. u misijskim prostorijama u Luzernu. Roditelji neka djecu prijave na početku školske godine.