Početak vjeronauka

Ponedjeljak, 2. rujna 2019. u Sarnenu
Subota, 7. rujna 2019. u misijskim prostorijama u Luzernu.

Dobro došli!